Κοιτάμε μπροστά,
δημιουργούμε τεχνολογία,
επαναπροσδιορίζουμε
την μέριμνα υγείας

logo

Η Flexmed ιδρύθηκε το 2018 στην Αθήνα από ανθρώπους με εμπειρία και πολυετή παρουσία στον χώρο της Υγειας.

Οι τρεις βασικοί τομείς δραστηριότητας
της εταιρίας είναι:

01. Εκπροσώπηση & διάθεση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, κορυφαίων οίκων του εξωτερικού.


02. Παραγωγή & διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων.


03. Έρευνα, ανάπτυξη & κατασκευή ιατρικών συσκευών τεχνολογίας αιχμής σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδος.

Στόχος μας είναι η παροχή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προς τον επαγγελματία υγείας με σκοπό το βέλτιστο αποτέλεσμα προς όφελος του ασθενούς.


Πολιτική Ποιότητας

Η Flexmed ανταποκρίνεται στο ISO 9001:2015 και τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8Δ/1348/2004.