Επαναπροσδιορίζουμε
τη μέριμνα υγείας

Παραγωγή & διάθεση
φαρμακευτικών προϊοντων

Η εταιρεία μας έχει καταθέσει προς έγκριση δύο φακέλους φαρμάκων & αναμένεται να λάβει την άδεια κυκλοφορίας τους στην Ελληνική αγορά, εντός του 2022.