Παροχή καινοτόμων προϊόντων

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Στη FlexMed προσφέρουμε
2 κατηγορίες προϊόντωνΤι προσφέρουμε


ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διακίνηση & διάθεση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, κορυφαίων οίκων του εξωτερικού.  


ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Παραγωγή & διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων.