Κοιτάμε μπροστά

Τεχνολογία αιχμής σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδος

Συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στον τομέα των βηματοδοτών για την επαγωγική φόρτιση των βηματοδοτών και απινιδωτών.